Acasă » Deliberarea finaliștilor

Deliberarea finaliștilor

 • Un concurent poate obține maxim 100 puncte.

 • Deliberare se va face în baza următoarelor criterii:

    • dosar - maxim 30 puncte (se acordă punctaj pe baza evaluării CV-ului pe următoarele criterii: formare de bază, formare academică, participări cu lucrări în simpozioane/conferinţe, articole de specialitate, etc)

    • recomandări - maxim 20 puncte (în funcţie de numărul de recomandări primite şi diversitatea provenienţei)

    • eseu - 50  puncte din care: maxim 10 puncte pentru acurateţea limbajului şi a termenilor utilizaţi, maxim 20 puncte pentru claritatea expunerii şi forţa argumentării şi maxim 20 puncte pentru opiniile expuse şi originalitatea ideilor.

 • Vor fi desemnați finaliști, concurenții care vor obține cele mai mari  punctaje.

Pentru fiecare finalist se elaborează, în perioada 26.05-08.06.2014, cate un material video de aproximativ 5-7 min, cu sprijinul Versa Puls Media. Totodată, se va realiza cate un material video de aproximativ 5-7 min și candidaților aleși pentru Premiul Special al Juriului.

Materialele video  de prezentare al fiecărui finalist, va fi postat, pe secțiuni, pe site-ul concursului www.premiulasistentului.ro .

Premiul de popularitate 

 • În perioada 09-22.06.2014 va fi deschis votul electronic,  pe site-ul www.premiulasistentului.ro, pentru desemnarea din randul finaliștilor a câștigătorului Premiului de Popularitate;

 • Au dreptul de vot membrii filialei Municipiului București a OAMGMAMR;

 • Accesul la vot se va face pe baza de CNP (astfel încât un asistent medical generalist, moașă sau asistent medical, membru al filialei, să poată vota o singură dată);

 • Deliberarea câștigătorului Premiului de popularitate se va face în perioada 23.06-25.06.2014, de către juriu, în funcție de numarul de voturi electronice acumulate de fiecare finalist;

 • În caz de balotaj, deliberarea se va face în funcție de punctajul inițial obținut de candidat.

Premierea câștigătorilor se va face în data de 04.07.2014, în Gala Premiilor de Excelență ale OAMGMAMR- filiala Municipiului București, în cadrul căreia vor fi premiați câștigătorii fiecărei secțiuni, subsecțiuni.

Eventualele contestații vor fi depuse, la Juriu, iar soluționarea acestora se va face pe loc, în prezenta contestatarului.

Eventualele litigii apărute în prezentul concurs se vor rezolva prin mediere, după caz.

 


Contact

VERSA PULS MEDIA S.R.L
Green Gate Blvd. Tudor Vladimirescu 22 | etaj 11 050883 Bucuresti | Romania
+ 40 31 425.40.40
FAX + 40 31 425.40.41

Favorites

SAMAS
SAMAS